Najnowsze artykuły, wstęp - link czytaj więcej cała treść

Niebylec, dnia 02-08-2017 r.

 

Podkarpackie Święto Malinowe Połomia 2017 r.

sw malin m

 

23 lipca 2017 r. w Połomi odbyło się Podkarpackie Święto Malinowe, które wpisało się w kalendarz nie tylko gminy Niebylec ale i całego województwa. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: proboszcz parafii Św. Mikołaja w Połomi, wójt gminy Niebylec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Patronat honorowy objął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Święto Malin to także okazja do promocji naszego regionu, prezentacji lokalnych produktów, potraw oraz całego bogactwa tradycji regionalnych. Podczas imprezy nie zabrakło więc wystaw, koncertów i konkursów.

 

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św. dziękczynną o godz. 14.00 w oprawie muzycznej orkiestry dętej z Niebylca. Mszę odprawił i homilię wygłosił główny inicjator i organizator tego wydarzenia ks. Artur Grzęda, mówił o ciężkiej pracy rolnika, która jest szczególnym powołaniem. Należy uszanować świętość polskiej ziemi i zerwać jej święty plon.


Po skończonej mszy zaprezentowała się orkiestra dęta oraz wystąpiły mażoretki i rozpoczęła się część oficjalna. Prowadząca Agnieszka Cynar powitała mieszkańców, zaproszonych gości, radnych sołtysów i dyrektorów instytucji okołorolniczych. Zostały również odczytane listy gratulacyjne od osób które nie mogły przybyć na tegoroczne święto: Ewy Leniart wojewody podkarpackiej, Lucjana Kuźniara członka zarządu woj. Podkarpackiego, Kazimierza Moskala i Kazimierza Gołojucha posłów na sejm RP po czym zaprosiła na scenę wójta gminy, który skierował kilka słów do wszystkich zebranych.

Starostowie Alicja i Piotr Kawalec wręczyli malinowy tort wójtowi Korabowi. Pani Alicja powiedziała, że jest im niezmiernie miło pełnić funkcję tegorocznych starostów święta malinowego. Jest ono okazją do rozmów, integracji, odpoczynku i umacniania więzi, które należy podtrzymywać i rozwijać. Na koniec życzyli dobrej zabawy i inspirujących spotkań.

Głos zabierali także Janusz Świt z-ca burmistrza miasta Sieniawy i Maria Chuchla wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Strzyżowie.

Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń „Honorowych Odznak Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia Św. Izydora Oracza". Na wniosek wiceprezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej Jerzego Batora, zarząd nadał odznakę honorową dla:

Czesławy Koczot, Antoniego Basamona, Stanisława Lęcznara, Stanisława Mazura, Janusza Raka i Stanisława Wiśniowskiego. Odznaczenia wręczyli: wójt Zbigniew Korab, ks. Artur Grzęda, Jerzy Bator oraz Robert Pieszczoch dyr. PODR w Boguchwale.

Jak nazwa mówi święto malinowe to również degustacja potraw malinowych bez których impreza nie miałaby sensu mimo iż teraz malin jak na lekarstwo w tym roku.

Panie z KGW, ze Stowarzyszenia oraz emeryci i renciści z Połomi przygotowali ciasta, desery i napoje z malin. Wszystkie potrawy przyciągały smakoszy, a na stoiskach był ciągły ruch. Był to swoisty przegląd przysmaków malinowych za który wszystkie panie otrzymały symboliczne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury.

Uroczystościom towarzyszyły liczne występy artystyczne zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu czyli kapeli Cajmery oraz zespołów gościnnych: Aster ze Strzyżowa i Polonijnego Zespołu Tańca Lasowiacy ze Szwajcarii, który gościł w Rzeszowie w ramach XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Zespół zrzesza ponad 100 osób. Dzieci przedszkolne i młodzież szkolna tańczy i śpiewa w dwóch grupach wiekowych, dorośli tworzą grupę taneczną i chór. Kierownikiem jest Ewa Skoczylas. Lasowiacy przykładają dużą wagę do wymiany kulturowej z innymi narodowościami jednak głównym celem jest pielęgnowanie polskich tradycji.

Zaprezentowali oni folklor z różnych regionów Polski i tańce szwajcarskie by pokazać publiczności w Połomi między innymi też kulturę szwajcarską. Ponadto w części artystycznej usłyszeliśmy jeszcze duet harmonijek ustnych: Jana Stanisławczyka i Kazimierza Wiśniowskiego.

Wszyscy z obawą spoglądali w niebo ponieważ z daleka nadciągały czarne chmury, ale lekka bryza nie zakłóciła przebiegu imprezy i uczestnicy w dalszym ciągu mogli obejrzeć pokaz pszczyńskiej akademii sztuki walki pod okiem Mirosława Wiącka.

Podczas tych uroczystości nie zabrakło innych atrakcji były kiermasze i wystawy rękodzieła artystycznego. Piękną wystawą trofeów mogło pochwalić się koło łowieckie „Bażant” z Czudca, wśród wystawców swoje stoiska zaprezentowali KRUS i ODR, gdzie pracownicy tych instytucji rozdawali czasopisma , ulotki rolnicze i udzielali informacji rolniczych.

Również nadleśnictwo Strzyżów miało interesującą wystawę, była loteria fantowa zorganizowana przez radę rodziców Zespołu szkół w Połomi, najmłodsi mogli podziwiać policję konną, posiedzieć za kierownicą prawdziwego radiowozu oraz pozjeżdżać na zjeżdżalniach. Były miody ze Strzyżowa, sery podpuszczkowe z Kąkolówki, chleby z Dynowa i każdy mógł tego skosztować.

Na zakończenie imprezy wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych z zespołem Life Band, Gastronomię zapewniła firma Catering Galicja ze Strzyżowa.