Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

 • Głos Niebylca - kwartalnik

  Pierwszy numer gazety lokalnej „Głosu Niebylca” ukazał się w marcu 1994 roku, powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Zarządu Gminy w Niebylcu. Głównym celem powołania czasopisma była dokumentacja i rejestracja wydarzeń kulturalnych, gospodarczych i społecznych.

 • Dni Niebylca

  Dni Gminy Niebylec, organizowane są przez GOK w Niebylcu. Co rok w dniach  6-7 lipca. Zawsze jest kolorowo, wesoło i głośno. Każdy mia okazję znaleźć coś dla siebie i odpocząć od codzienności poprzez rozrywkę.

 • Dożynki Gminne

  Dożynki to wyjątkowe święto dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza dla rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w coroczne zbiory.

 • Koncert Noworoczny

  W kalendarzu imprez kulturalnych w gminie Niebylec na dobre wpisał się już, organizowany od kilku lat, NOWOROCZNY KONCERT.

 • Kapela Jany

  Kapela "Jany" została założona w 1977 roku przez Wacława Kozłowskiego. W 1985r. został powołany Gminny Ośrodek Kultury, który przejął w części patronat nad kapelą, a jej kierownikiem jest inż. Wiktor Bochenek.

 • Kapela Cajmery

  Kapela Cajmery powstała w 2000 r. W programie repertuarowym posiada przyśpiewki i melodie tradycyjnego folkloru miejskiego jak i kompozycje własne. Kapela  bawi swoim repertuarem na różnych imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych i piknikach.

 • Mażoretki Dżet

  Założycielem zespołu "Mażoretki Dżet" jest tamburmajor orkiestry dętej w Niebylcu Agnieszka Cynar. Zespół działa od 2008 roku. Dziewczęta prezentują układy taneczno - marszowe żonglując i podrzucając pałeczkami mażoretkowymi.

 • Jazz Band

  Zespół "Jazz Band" powstał w 1998 r. i działa w GOK w Niebylcu. W repertuarze posiada standardy jazzu tradycyjnego, ery swingu i transkrypcje muzyki ludowej.

 • Promyczki

  Dziecięcy zespół „PROMYCZKI” działa od 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Założycielem i instruktorem choreograficznym jest Agnieszka Cynar.

 • Trijo

  Zespół powstał w 2006 r. i funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, współpracując z Domem Kultury Sokół w Strzyżowie

 • Spojrzenie

  Grupa zawiązała się w marcu 2009 r. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Zespołem opiekuję się Renata Kozdraś.

 • Orkiestra Dęta

  Orkiestra Dęta założona przez księdza Franciszka Murasa. Na początku była to orkiestra parafialna. Obecnie działa przy GOK w Niebylcu.. Orkiestra swoim repertuarem koncertuje podczas świąt kościelnych i państwowych.

Najnowsze artykuły, wstęp - link czytaj więcej cała treść

Niebylec, dnia 15-06-2018

Dni Kultury Polskiej na Litwie.

 

dni kult m

2 i 3 czerwca 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan i Oddziału Związku Polaków na Litwie "Lauda" orkiestra dęta i zespół taneczno – marszowy Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu wzięli udział w Dniach Kultury Polskiej w Laudzie i Żmudzi. Pierwszy dzień pobytu spędziliśmy zwiedzając Wilno – stolicę Litwy.

Wilno to największe pod względem powierzchni miasto w krajach bałtyckich duży ośrodek gospodarczy i przemysłowy oraz dobry węzeł komunikacyjny. Bogaty ośrodek kulturalny i naukowy; 8 uniwersytetów, w tym Uniewrsytet Wileński (1579); cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1994. Wielki ośrodek religijny; ponad 40 kościołów rzymskokatolickich, w tym: sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Sanktuarim Miłosierdzia Bożego, Bazylika archikatedralna, a także ok 20 cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, 3 synagogi żydowskie. Wilno jest głównym ośrodkiem polskiej kultury i nauki na Litwie, działają tu m.in. Polski Teatr, Polskie Studio Teatralne, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Fundacja Kultury Polskiej na Litwie, Związek Polaków na Litwie, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie ,,Uniwersytet Polski, Dom Kultury Polskiej. Tu odbywają się Wileńskie Spotkania Teatralne Sceny Polskiej i ma siedzibę wydział Uniwersytetu
w Białymstoku. W Wilnie siedzibę ma także Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL). Pani przewodnik Jadwiga Mordas oprowadzając naszą grupę po Wilnie opowiadała historię miasta jak również wybrała najciekawsze, godne uwagi zabytki. Po południu gościliśmy w Domu Polskim "PAN TADEUSZ". Następnie udaliśmy się do Kiejdan na odpoczynek. Kolejne dwa dni były wypełnione przemarszami, występami przed kościołami polskimi, jak również koncertami. Sobotę rozpoczęliśmy występy, śladami "Potopu" Henryka Sienkiewicza, po historycznej krainie Lauda. Jest to obszar stanowiący wschodnią część Żmudzi, tak barwnie opisanej w początkowych rozdziałach powieści. Przed wojną szacowano ludność polskojęzyczną w takich "sienkiewiczowskich" miejscowościach jak Krakinów, Mitruny, Pacunele, Wodokty na około 80-90 %.
W połowie XIX w., gdy kształtował się litewski ruch narodowy, nazwą Lauda poszerzono polskojęzyczny obszar Kowieńszczyzny, z takimi miastami jak Kiejdany, Upita, czy związane z rodziną Czesława Miłosza – Wędziagoła, Opitołoki, Szetejnie. Przez środek krainy przepływa niewielka rzeczka Lauda, od której cały obszar bierze swoją nazwę.
Legendę Laudy stworzył pisarz, który z Litwą był związany w wieloraki sposób. Powieściopisarz pochodził od litewskich Tatarów, zwanych Lipkami co wskazuje Sienkiewicza pseudonim "Litwos". Z "Pamiętnika" Marii Szetkiewiczówny, żony pisarza, dowiadujemy się o jego pobycie w pałacu w Bystrampolu pod Poniewieżem
w Laudzie.
Owocem upamiętnienia sylwetki Henryka Sienkiewicza w setną rocznicę jego śmierci, było wmurowanie na zewnętrznej ścianie kościoła w Wodoktach dwujęzycznej tablicy z napisem
"Piewcy dziejów Laudy – Henrykowi Sienkiewiczowi, pisarzowi nobliście, w setną rocznicę śmierci – Litwini
i Polacy" (w wersji litewskiej widnieje podpis: Polacy i Litwini).Tablicę ufundowało Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP i Muzeum Narodowe w Kielcach. Pierwszym miejscem do którego udaliśmy się
z występem był kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Pacunelach w miasteczku na Litwie nad rzeką Laudą. Do końca XIX w. Pacunele zamieszkane było przez ludność polską (potomków laudańskiej szlachty zaściankowej). Miasteczko wchodziło w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Następnie udaliśmy się do miejscowości Wodokty do kościoła pw. św. Agaty, w którym odprawiono polsko – litewską Mszę św. w oprawie muzycznej chóru "Cantilena" z Małkini i orkiestry dętej z Niebylca z Młodzieżową Orkiestrą
z Wasilkowa. Po Mszy świętej złożono wiązankę przed tablicą pamiątkową. Pacunele i Wodokty opiane były
w "Potopie" Sienkiewicza
Później wyruszyliśmy do Kiejdan, gdzie przed gmachem Samorządu Kiejdan wspólnie okriestra z Mażoretkami zaprezentowali przygotowany repertuar. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy korowodem prowadzonym przez niebyleckie Mażoretki przez starówkę Kiejdan, ze Starego Rynku do Centrum Kultury. W budynku Centrum Kultury odbył się koncert wszystkich uczestników XVI Festynu Kultury Polskiej "Znad ISSY". Na scenie zaprezentowało się 20 zespołów z całej Polski. Zespoły przyjechały z Augustowa, Wasilkowa, Pobiedzisk, Małkinia, Andrzejowa, Bydgoszczy, Niemenczyna, Łobez, Wach, Kadzidła, Brok, Nur, Jasienicy woj. mazowieckiego. Po zakończeniu występów każdy uczestnik z rąk Pani Ireny Duchowskiej prezesa Stowarzyszenia Polaków Kiejdan otrzymał pamiątkowy dyplom. Wieczorem wszystkie zespoły spotkały się na kolacji integracyjnej w kiejdańskiej restauracji. Kolejny dzień rozpoczęliśmy polsko – litewską Mszą św. w Poniewieżu w Katedrze pw. Chrystusa Króla ze wspólnym udziałem orkiestr. Za organami zasiadł Janusz Rak kapelmistrz orkiestry były organista, którzy wspólnie z litewskim organistą obsługiwali liturgię mszalną. Po zakończonej Mszy korowodem udaliśmy się na plac Wolności. Tam odbył się V Festiwal Kultury Polskiej, którego organizatorami byli; Stowarzyszenie Polaków Kiejdan Oddział ZPL "Lauda", Szkoła Głuchych i Słabo Słyszących oraz Klub Aktywnych Kobiet z Poniewieża. Na scenie zaprezentowało się 31 zespołów artystycznych polskich i litewskich, w różnych kategoriach scenicznych. Na pamiątkę pobytu zespoły otrzymały pamiątkowy dyplom i upominek. Po występach pożegnaliśmy się z uczestnikami i wyruszyliśmy w powrotną drogę. Od organizatorów popłynęły w naszym kierunku bardzo ciepłe słowa podziękowań za udział w tak bardzo ważnym dla nich przedsięwzięciu wspierającym polską kulturę poprzez słowo, taniec, muzykę. I my podziękowania kierujemy sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu Oddział Niebylec, Firmie Handlowo Usługowej Roman i Aneta Chciuk, oraz Firmie produkcyjno-handlowej BiT WITEK za wsparcie finansowe wyjazdu.
Czas pobytu na Litwie był wyjątkowy i niezapomniany. Wspólne wyjazdy pozytywnie wpływają na relacje członków zespołów. Bardziej się otwieramy na innych, pogłębiając relacje międzypokoleniowe. Poprzez takie działania zdobywamy wiedzę, umiejętności, doświadczenie artystyczne, a co najważniejsze przekazujemy nasze bogactwo kultury regionalnej. Nasza obecność na Liwie zostanie zapisana na kartach kronik i gazet. Dziękuję członkom zespołów za wkład pracy w upowszechnianiu amatorskiego ruchu artystycznego promującego nasze dobra w kraju jak i za granicą. Życzę wszystkim dalszych owocnych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


A. Cynar.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Niebylec, dnia 19-02-2019 Zaproszenie!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie z okazji Dnia Kobiet

Niebylec, dnia 13-02-2019 ROZTAŃCZONY NIEBYLEC   Już po raz dziewiąty Niebylec stał się kolebką tańca, a to za sprawą organizowanego przeglądu zespołów tanecznych działających na…

Oglądaj cały artykuł
Roztańczony Niebylec

Niebylec, dnia 12-02-2019 Zaproszenie!   Grupa Spjrzenie działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na spektakl Grupy Spojrzenie

Niebylec, dnia 21-01-2019 Zaproszenie! Starostwo Powiatowe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zapraszają na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Przegląd Zespołów Tanecznych

Niebylec, dnia 21-01-2019 Zaproszenie!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Ferie Zimowe

Niebylec, dnia 12-01-2019 NOWOROCZNY KONCERT - NIEBYLEC 2019   Kolędy śpiewamy w radosnym okresie narodzenia Pańskiego. Wraz z pasterzami pochylamy się nad żłóbkiem małego Jezusa,…

Oglądaj cały artykuł
Koncert Noworoczny

Niebylec, dnia 02-01-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Koncert Noworoczny

Niebylec, dnia 22-12-2018 r. Życzenia ! Czytaj więcej

Oglądaj cały artykuł
Życzenia

Niebylec, dnia 11-12-2018 Świąteczny Kiermasz 2018 rok Grudzień jest miesiącem kiedy szał zakupów już trwa więc w poszukiwaniu wymarzonych prezentów i ozdób warto wstąpić na…

Oglądaj cały artykuł
Świąteczny Kiermasz 2018 rok

Niebylec, dnia 28-11-2018 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Kiermasz Świąteczny

GOK Niebylec tel 17 277 30 30