Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

ROK 2013

I Ogólnopolski Konkurs Literacki ?O niebylecki miecz?

 

Organizator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Partnerzy

Gmina Niebylec, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek

Kultury w Niebylcu

Tematyka

utwory literackie (poezja i proza) nawiązujące do ziemi niebyleckiej.

Może to być zestaw 1-3 wierszy lub opowiadanie o objętości maksymalnie 20 tys. znaków

wraz ze spacjami

 

Termin nadsyłania zgłoszeń

28 marca 2014 r.

Adresaci konkursu:

I kategoria - gimnazjaliści i młodzież do 18 lat; II kategoria ?

osoby powyżej 18 lat

Rozstrzygnięcie konkursu

w II kwartale 2014 roku

Nagrody

I kategoria - nagrody rzeczowe; II kategoria ? nagrody pieniężne

Informacje o konkursie

www.towarzystwo.niebylec.com.p


Regulamin konkursu literackiego

Idea konkursu

Celem konkursu jest promowanie twórczości oryginalnej, zarówno poezji jak

i prozy, cechującej się wysokimi walorami artystycznymi, której autorzy sprawnie operują

piękną polszczyzną.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) zakwalifikowanie zgłoszonej do konkursu pracy, ze względu na jej

tematykę: zgłoszone prace powinny - np. za sprawą bohatera, miejsca akcji,

konkretnego wydarzenia itp. - nawiązywać do ziemi niebyleckiej

(Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik,

Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec, Połomia).

Organizator zwraca uwagę, iż prace nie muszą być całkowicie poświęcone ziemi niebyleckiej.

Wystarczy, że będą w jakimś stopniu z nią powiązane

spełnienie wymogów formalnych postawionych przez organizatora.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej we

współpracy z Gminą Niebylec, Gminną Biblioteką Publiczną w Niebylcu i Gminnym

Ośrodku Kultury w Niebylcu. Organizator nadzoruje przebieg Konkursu pod względem

administracyjnym, prawnym i artystycznym.

Adresaci

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Organizator wskazuje dwie kategorie, w jakich

startować mogą uczestnicy. I kategoria to gimnazjaliści i młodzież do 18 lat; II kategoria ?

osoby powyżej 18 lat.

Nagrody

Autorzy zwycięskich prac zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami rzeczowymi w kategorii I),

b) pieniężnymi w kategorii II:

I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 zł, III

miejsce - 200 zł.

Nagrody zostaną przyznane oddzielnie w kategorii proza i poezja, a ponadto

zwycięskie prace zostaną opublikowane w II Tomie Rocznika Niebyleckiego (wyd. 2014 r.).

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz przyznania

dodatkowych wyróżnień.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone autorom w II kwartale 2014 roku (podczas Dni

Gminy Niebylec). Organizator zastrzega, że Autorzy muszą odebrać nagrody osobiście.

Organizator nie będzie wysyłał nagród pocztą.

Zgłoszenia

Zgłaszane do Konkursu utwory muszą mieć charakter autorski i nie mogą być

wcześniej publikowane w książkach, czasopismach, prasie czy Internecie. Autor utworu,

zgłaszając go do Konkursu, oświadcza, że tekst jest jego dziełem autorskim i że bierze na

siebie pełną odpowiedzialność

W przypadku poezji autor powinien nadesłać zestaw 1-3 wierszy,

w przypadku prozy - jedno opowiadanie o objętości maksymalnie 20 tys.

znaków ze spacjami (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5).

Utwory należy przesłać drogą pocztową w 4 egzemplarzach na adres:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Niebylec 26, 38-114 Niebylec,

z dopiskiem ?Konkurs literacki?. Do koperty z wydrukowanymi tekstami należy

dołączyć mniejszą kopertę - opatrzoną godłem autorskim (pseudonimem),

symbolem kategorii (I lub II) i gatunkiem (poezja lub proza)

(wzór: np. poetka, kat. II, poezja albo: hanna123, kat. I, proza), w której należy umieścić swoje

dane personalne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez publikację utworu praw osób trzecich. Jednocześnie zgłoszony przez siebie utwór lub utwory (poezja) należy przesłać

drogą elektroniczną w formacie doc, docx lub PDF na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bez ujawniania swoich danych osobowych.

Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę.

Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd

Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub

mailowo

Informacje dodatkowe

1) Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do

publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz

utworów prozatorskich bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

2) Przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich

danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

3) Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, noclegów osobom

zakwalifikowanym do finału ani pozostałym uczestnikom konkursu.

4) Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych

w niniejszym regulaminie.

5) W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego

Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Organizator

Towarzystwo Miłośników Ziemi

Niebyleckiej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Niebylec, dnia 07-01-2020 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza na Koncert Noworoczny   Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Koncert Noworoczny 2020

Niebylec, dnia 19-12-2019 r. Życzenia świąteczne 2019.     Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Życzenia 2019

Niebylec, dnia 19-12-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu zapraszają na "FERIE ZIMOWE"   Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Ferie zimowe 2019 rok

Niebylec, dnia 19-12-2019 Kiermasz Świąteczny. Po raz kolejny świąteczną atmosferę wprowadził kiermasz rękodzieła artystycznego zorganizowany 13 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Tym razem…

Oglądaj cały artykuł
Kiermasz Świąteczny 2019 r.

Niebylec, dnia 14-12-2019 Informacja! Od poniedziałku tj. 16 grudnia do nabycia nowy numer Głosu Niebylca Nr 4-2019 w stałych punktach sprzedaży na terenie Gminy Niebylec.…

Oglądaj cały artykuł
Informacja

Niebylec, dnia 11-12-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza na Kiermasz Świąteczny   Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Kiermasz Świąteczny 2019

Niebylec, dnia 04-12-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza na :    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Siberian Wellness, Poland

Niebylec, dnia 27-11-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza na Koncert charytatywny - gramy dla Bernadki.    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Koncert charytatywny - gramy dla Bernadki

Niebylec, dnia 27-11-2019 XVI Niebyleckie Impresje Jazzowe 20 LAT SLAVIA DIXIELAND BAND Z GOK NIEBYLEC Muzyki na żywo najlepiej słucha się w plenerze, podczas letniego…

Oglądaj cały artykuł
XVI Niebyleckice Impresje Jazowe

Niebylec, dnia 18-11-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza na Niebyleckie Impresje Jazzowe    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na Niebyleckie Impresje Jazzowe

GOK Niebylec tel 17 277 30 30