Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

ROK 2013

I Ogólnopolski Konkurs Literacki ?O niebylecki miecz?

 

Organizator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Partnerzy

Gmina Niebylec, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek

Kultury w Niebylcu

Tematyka

utwory literackie (poezja i proza) nawiązujące do ziemi niebyleckiej.

Może to być zestaw 1-3 wierszy lub opowiadanie o objętości maksymalnie 20 tys. znaków

wraz ze spacjami

 

Termin nadsyłania zgłoszeń

28 marca 2014 r.

Adresaci konkursu:

I kategoria - gimnazjaliści i młodzież do 18 lat; II kategoria ?

osoby powyżej 18 lat

Rozstrzygnięcie konkursu

w II kwartale 2014 roku

Nagrody

I kategoria - nagrody rzeczowe; II kategoria ? nagrody pieniężne

Informacje o konkursie

www.towarzystwo.niebylec.com.p


Regulamin konkursu literackiego

Idea konkursu

Celem konkursu jest promowanie twórczości oryginalnej, zarówno poezji jak

i prozy, cechującej się wysokimi walorami artystycznymi, której autorzy sprawnie operują

piękną polszczyzną.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) zakwalifikowanie zgłoszonej do konkursu pracy, ze względu na jej

tematykę: zgłoszone prace powinny - np. za sprawą bohatera, miejsca akcji,

konkretnego wydarzenia itp. - nawiązywać do ziemi niebyleckiej

(Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik,

Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec, Połomia).

Organizator zwraca uwagę, iż prace nie muszą być całkowicie poświęcone ziemi niebyleckiej.

Wystarczy, że będą w jakimś stopniu z nią powiązane

spełnienie wymogów formalnych postawionych przez organizatora.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej we

współpracy z Gminą Niebylec, Gminną Biblioteką Publiczną w Niebylcu i Gminnym

Ośrodku Kultury w Niebylcu. Organizator nadzoruje przebieg Konkursu pod względem

administracyjnym, prawnym i artystycznym.

Adresaci

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Organizator wskazuje dwie kategorie, w jakich

startować mogą uczestnicy. I kategoria to gimnazjaliści i młodzież do 18 lat; II kategoria ?

osoby powyżej 18 lat.

Nagrody

Autorzy zwycięskich prac zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami rzeczowymi w kategorii I),

b) pieniężnymi w kategorii II:

I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 zł, III

miejsce - 200 zł.

Nagrody zostaną przyznane oddzielnie w kategorii proza i poezja, a ponadto

zwycięskie prace zostaną opublikowane w II Tomie Rocznika Niebyleckiego (wyd. 2014 r.).

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz przyznania

dodatkowych wyróżnień.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone autorom w II kwartale 2014 roku (podczas Dni

Gminy Niebylec). Organizator zastrzega, że Autorzy muszą odebrać nagrody osobiście.

Organizator nie będzie wysyłał nagród pocztą.

Zgłoszenia

Zgłaszane do Konkursu utwory muszą mieć charakter autorski i nie mogą być

wcześniej publikowane w książkach, czasopismach, prasie czy Internecie. Autor utworu,

zgłaszając go do Konkursu, oświadcza, że tekst jest jego dziełem autorskim i że bierze na

siebie pełną odpowiedzialność

W przypadku poezji autor powinien nadesłać zestaw 1-3 wierszy,

w przypadku prozy - jedno opowiadanie o objętości maksymalnie 20 tys.

znaków ze spacjami (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5).

Utwory należy przesłać drogą pocztową w 4 egzemplarzach na adres:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Niebylec 26, 38-114 Niebylec,

z dopiskiem ?Konkurs literacki?. Do koperty z wydrukowanymi tekstami należy

dołączyć mniejszą kopertę - opatrzoną godłem autorskim (pseudonimem),

symbolem kategorii (I lub II) i gatunkiem (poezja lub proza)

(wzór: np. poetka, kat. II, poezja albo: hanna123, kat. I, proza), w której należy umieścić swoje

dane personalne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez publikację utworu praw osób trzecich. Jednocześnie zgłoszony przez siebie utwór lub utwory (poezja) należy przesłać

drogą elektroniczną w formacie doc, docx lub PDF na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bez ujawniania swoich danych osobowych.

Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę.

Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd

Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub

mailowo

Informacje dodatkowe

1) Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do

publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz

utworów prozatorskich bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

2) Przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich

danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

3) Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, noclegów osobom

zakwalifikowanym do finału ani pozostałym uczestnikom konkursu.

4) Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych

w niniejszym regulaminie.

5) W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego

Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Organizator

Towarzystwo Miłośników Ziemi

Niebyleckiej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Niebylec, dnia 17-07-2018 Dni Gminy Niebylec 2018.   Święto gminy, organizowane rokrocznie przez wójta gminy Niebylec oraz Gminny Ośrodek Kultury, rozpoczęło się w piątek 29…

Oglądaj cały artykuł
Dni Gminy Niebylec 2018

Niebylec, dnia 17-07-2018 DNI MIASTA I POWIATU ŁAŃCUCKIEGOŻAKINADA 2018.   Na zaproszenie Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie zespół Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu…

Oglądaj cały artykuł
DNI MIASTA I POWIATU ŁAŃCUCKIEGO ŻAKINADA 2018

Niebylec, dnia 14-07-2018 III Wojewódzki Przegląd Zespołów Mażoretkowych i Cheerleaderkowych"FAME" Głogów Małopolski 2018.   9 czerwca 2018 r. w Głogowie Małopolskim po raz trzeci odbył…

Oglądaj cały artykuł
III Wojewódzki Przegląd Zespołów   Mażoretkowych i Cheerleaderkowych

Niebylec, dnia 13-07-2018 XIX Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych – Tyczyn 2018.   17 czerwca br. odbyła się kolejna edycja Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych wieńcząca obchody…

Oglądaj cały artykuł
XIX Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych – Tyczyn 2018

Niebylec, dnia 23-06-2018 r.   Zaproszenie!  Wójt Gminy Niebylec Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zapraszają na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Dni Gminy Niebylec

Niebylec, dnia 19-06-2018 r.   Zaproszenie!  Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie na Turniej piłki siatkowej

Niebylec, dnia 15-06-2018 Dni Kultury Polskiej na Litwie.   2 i 3 czerwca 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan i Oddziału Związku Polaków na…

Oglądaj cały artykuł
Dni Kultury Polskiej na Litwie

Niebylec, dnia 13-06-2018 r.   Zaproszenie!  Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie na Spektakl Grupy Spojrzenie

Niebylec, dnia 13-06-2018 r.   Zaproszenie!  Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Spotkanie aktywizujące LGD CK Podkarpacie

Niebylec, dnia 06-06-2018 r.   Zaproszenie! Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zapraszają na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie na Bieg Niepodległościowy

GOK Niebylec tel 17 277 30 30