DNI GMINY NIEBYLEC 2011

 

Jak co roku na początku lipca organizowane są Dni Gminy Niebylec. Tak było i tym razem. Dwudniową imprezę zaplanowano na 2-3 lipca. Jednak pogoda nie była łaskawa dla organizatorów i w tym roku. W trakcie dwudniowej imprezy deszcz wiele razy dawał się we znaki. Nie padało tylko lało. Większość zaplanowanych przedsięwzięć doszła jednak do skutku. 

W sobotę w hali widowiskowo - sportowej w Niebylcu została wystawiona dla dzieci sztuka pt. Filipek i Baba Jaga w wykonaniu aktorów teatru Maska z Rzeszowa. autor: Siarhiej Kawalou, tłumaczenie: Halina Kalita, reżyseria: Oleg Żiużgda, scenografia: Valeri Ratchkovski, muzyka: Paweł Kondrusewicz. Spektakl przedstawiał pomysłowego chłopca, który uczy rozwiązywania problemów swoim sprytem i zaradnością. Odnaleźć możemy tu motywy z Pinokia, Jasia i Małgosi czy też Paluszka. Po spektaklu wójt zaprosił komisarza pleneru Ryszarda Dudka o przedstawienie artystów malarzy, uczestników II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, którzy przyjechali z Finlandii, Grecji, Korei, Litwy, Łotwy ze Słowacji, Węgier oraz z Polski. Sobotnie popołudnie było również okazją do obejrzenia wystawy z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności GOK w Niebylcu.

Drugi dzień upłynął pod znakiem różnorodnej muzyki bowiem wystąpiły zespoły działające przy GOK: grupa Spojrzenie, kapela Jany, zespół śpiewaczy Malina? z Połomi, Jazz Band, Cajmery, orkiestra dęta oraz podziwialiśmy formacje taneczne działające przy GOK Niebylec.

Mażoretki, parę taneczną oraz Volt. Jak co roku tradycyjnie wręczono Nagrody Honorowe Wójta Gminy Niebylec. W tym roku otrzymali je: w kategorii Działalność oświatowa nagrodę otrzymał Tadeusz Gruba z Niebylca - nauczyciel historii pracujący w Baryczce od 28 lat, od roku1991 pełni funkcję dyrektora tamtejszej szkoły podstawowej. Pan Tadeusz aktywnie uczestniczył w budowie tejże szkoły, tamtejsi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a sama placówka należy do najpiękniejszych w gminie, - w kategorii Gospodarka nagrodę otrzymała firma Dom-Most z Lutczy. Firma świadczy usługi w dziedzinie budowlanej, a w szczególności infrastruktury drogowo-budowlanej. Właścicielem firmy jest Jan Janusz Jest ona znana w gminie i okolicy z rzetelności, sumienności i fachowości,- w kategorii Działalność rolnicza nagrodę otrzymał Jerzy Bator z Gwoźnicy Dolnej. Prowadzi on 7 hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego oraz uprawie owoców miękkich. Pan Jerzy działa w wielu instytucjach związanych z rolnictwem - jest członkiem Rady Krajowej Centralnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, członkiem zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, przewodniczących Rady Powiatowej PIR w Strzyżowie oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć z zakresu rolnictwa, w kategorii Troska o człowieka nagrodę otrzymała Małgorzata Krupa, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niebylcu. Jest ona nauczycielem biologii w SP Jawornik, funkcję przewodniczącej GKRPA pełni od 10 lat wykazując się dużą aktywnością i zaangażowaniem na rzecz osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin. W pełnieniu tejże funkcji społecznej cechuje ją takt oraz bardzo duża wrażliwość.- w kategorii Działalność sportowa nagrodzonym został Stanisław Telesz działacz sportowy z Połomi. Jest on jednym z założycieli klubu sportowego Aramix oraz byłym dziś piłkarzem pierwszego składu tego klubu. Na przestrzeni lat był on członkiem zarządu klubu, inicjatorem wielu imprez sportowych oraz opiekunem uzdolnionej sportowo młodzieży. Zawodowo Pan Stanisław Telesz jest zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w kategorii Służba publiczna nagrodzono Stanisława Daszykowskiego z Konieczkowej. Jest on Radnym Rady Gminy Niebylec nieprzerwanie od 1998 r., wieloletnim prezesem Kółka Rolniczego w Konieczkowej, komendantem gminnym ZOSP w Niebylcu do 2001r. Pan Stanisław jest inicjatorem i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć, takich jak budowa Domu Strażaka w Konieczkowej, zakupu samochodu pożarniczego, wyposażenia i sprzętu p.poż, angażuje się w wielorakie przedsięwzięcia gminne, wiejskie i parafialne,- w kategorii Bezpieczeństwo publiczne nagrodzona została Ochotnicza Straż Pożarna w Gwoźnicy Górnej. Jednostka została założona w 1951 r. i wpisuje się w system bezpieczeństwa publicznego gminy. Pełni jednocześnie wiele funkcji pozapożarniczych, wśród których najbardziej istotna to funkcja kulturotwórcza, organizatorska i oświatowe. W imieniu jednostki OSP z Gwoźnicy Górnej nagrodę odebrał prezes Józef Słupek oraz naczelnik Stanisław Chyłek, Wójt Gminy uhonorował również sportowców Mateusza Babiarza oraz Kacpra Wierzbickiego. Mateusz Babiarz zdobył m.in. Mistrzostwo Polski Osób Niesłyszących w narciarstwie alpejskim. Jest on reprezentantem Uczniowskiego Klubu Sportowego Gwoździk z Gwoźnicy Górnej, rok temu dostał powołanie do kadry narodowej osób niesłyszących. Kacper Wierzbicki z Połomi trenuje judo w klubie Policyjne Towarzystwo Sportowe Walter. Jest zdobywcą wielu wysokich miejsc w zawodach organizowanych w kraju jak i zagranicą. Po skończonym wręczeniu nagród Ryszard Dudek przedstawił artystów malarzy z kraju i z zagranicy, zaś Antoni Chuchla przybliżył charakter nowo powstałego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Jego celem jest inicjowanie, popieranie i krzewienie wszelkich inicjatyw w zakresie kultury i sztuki, włączenie miejscowej ludności do współdziałania na rzecz rozwoju gminy Niebylec Prezes Antoni Chuchla zachęcił jednocześnie do czynnego udziału w pracach towarzystwa. W międzyczasie w holu hali widowiskowo sportowej można było podziwiać obrazy artystów oraz prace rękodzieła artystycznego wykonane przez panie z klubu Zręczne ręce, który działa przy GOK w Niebylcu. Panie zrzeszone w tym klubie mogą wymieniać swoje doświadczenia i poszerzać wiedzę z dziedziny sztuki ludowej. Ponadto opiekun klubu Dorota Rzeźnikiewicz - Stawarz oraz Irena Lenart wręczyły wójtowi gminy wyhaftowany herb gminy Niebylec. Gwiazdą tegorocznych dni gminy był zespół Impuls grający muzykę disco polo. Po mimo złej aury nie brakowało dobrych humorów a impreza już za nami. Cóż pogoda czasem płata figle i nic nie możemy na to poradzić. Może za rok będzie lepiej.