DNI GMINY NIEBYLEC 2013

Dni Gminy Niebylec, które odbyły się w dniach 6-7 lipca br już za nami. Było kolorowo, wesoło i głośno. Każdy miał okazję znaleźć coś dla siebie i odpocząć od codzienności poprzez rozrywkę. Organizatorami święta byli: wójt gminy oraz GOK Niebylec. Sobota 6 lipca upłynęła pod znakiem różnorodnej muzyki.Na początku trochę zaszalała pogoda ale później już można było bawić się pod gołym niebem do późnych godzin nocnych. Tuż po godz. 19.00 wystąpił zespół muzyczny "Blue Box" z grupą taneczną Amazonki. Laureat statuetki "Złota nuta". Występuje w składzie Adam Juszkiewicz i Jarosław Juszkiewicz. Goszczą na wielu imprezach plenerowych z muzyką disco polo dance Do najbardziej znanych utworów należą "Tylko Ty, Gina, Gina", "Wakacje", "Oczy jak diamenty". Zespół nagrał w duecie z Mariuszem Żytniewskim, płytę "Na ludowo, Na wesoło", która stopniowo wchodzi na anteny TV. Mariusz Żytniewski wystąpił również u nas w sobotę.

Jest odkryciem roku 2011, śpiewa od 15 roku życia. Komponuje od 10 lat w stylistyce pop rock. Obecnie formuje nowy skład muzyczny, w którym będzie dużo muzyki elektronicznej i rockowej w pełnym 5-cio osobowym składzie Live. Po koncercie rozpoczęła się dyskoteka z DJ Duśkiem.

Niedziela była punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów. Dopisała pogoda i publiczność. Od godz. 15.00 zabawy dla najmłodszych prowadziła Renata Kozdraś z GOK. Było kręcenie hula hop, wspólne malowanie rodzic i dziecko, łowienie rybek, rzuty do celu oczywiście z nagrodami. Potem przyszedł czas na występy sceniczne lokalnych wykonawców . Jako pierwsze zaprezentowały się tańczące Promyczki oraz mażoretki działające przy GOK Niebylec. Później wystąpiła kapela ludowa Jany z repertuarem piosenek ludowych a na zakończenie orkiestra dęta z Niebylca. Po występach kilka słów na temat książki Rocznik Niebylecki powiedział prof. Kazimierz Ożóg językoznawca 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękując Towarzystwu Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz wójtowigminy za opracowanie takiej ksiązki, która jest bezcennym źródłem wiedzy o regionie, naszej gminie. Prof. Ożóg jest honorowym członkiem TMZN. Tradycją już jest, że od wielu lat z okazji Dni Gminy Niebylec przyznawane są nagrody wójta. Jest to wyraz podziękowania samorządu niebyleckiej gminy dla osób, organizacji, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszej gminy. Wójt podkreślił, że dla niektórychta praca ma wymiar szczególny. Niekiedy jest to hobby, pasja, zamiłowanie, dążenie do osiągnięcia wybranego celu. W roku bieżącym przyznano 8 nagród w następujących kategoriach:

W kategorii Oświata nagrodę otrzymała pani Beata Owoc. Pani Beata od ponad 20 lat jest nauczycielem geografii. Uczy w Zespole Szkół w Lutczy i w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej. Efektem jej pracy jest liczna grupa Laureatów i finalistów konkursu geograficznego. Pani Beata posiada duże zaufanie i autorytet wśród grona nauczycielskiego. Ponadto cieszy się ogromną sympatią wśród uczniów. Na co dzień mieszka w Jaworniku.

W kategorii Rolnictwo nagrodę otrzymał pan Zbigniew Cynar. Pan Zbigniew prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 51 haw Gminie Niebylec, uprawia także grunty, które położone są w Gminie Strzyżów i Krasna. Jest hodowcą blisko 200 owiec. Dodatkowo zajmuje się również działalnością handlową. Wraz z żoną Urszulą prowadzi sklep wielobranżowy. Na co dzień mieszka w Lutczy.

W kategorii Działalność społeczna, nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Połomi. Jest to organizacja powstała w 1951r. której celem jest poprawa życia mieszkańców, aktywizacja kobiet wiejskich oraz troska o kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych. Przewodniczącą KGW w Połomi jest pani Krystyna Noworól, w skład zarządu wchodzą panie: Maria Bosek, Lucyna Skalska, Zofia Głodowska i Izabela Dudzińska. Koło liczy 80 członkiń.

W kategorii Gospodarka, nagrodę otrzymał pan Adam Sołkowicz właściciel Firmy Sołek. Firma została założona 2005 r. Świadczy usługi w sektorze budowniczym , jej specjalnością są kompleksowe usługi brukarskie. Z roku na rok firma dynamicznie się rozwija. Zatrudnia coraz to większą liczbę pracowników. Siedzibą firmy jest Gwoźnica Dolna.

W kategorii Bezpieczeństwo publiczne, nagrodę otrzymała OchotniczaStraż Pożarna w Bliziance. Organizacja założona została w 1959 r. Jest jednostką wpisująca się w system bezpieczeństwa publicznego Gminy, pełniąc jednocześnie wiele funkcji pozapożarniczych, Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w wielu akcjach ratunkowych, szkoleniach i ćwiczeniach. Prezesem stowarzyszenia jest dh Zdzisław Zarych, a naczelnikiem dh Janusz Pietrucha.

W kategorii Służba Publiczna, nagrodę otrzymał Witold Koza , radny Rady Gminy Niebylec, wieloletni sołtys wsi Gwoźnica Dolna. Pan Witold Koza prowadzi gospodarstwo rolne. Od roku 1991 jest sołtysem wsi Gwoźnica Dolna, a od roku 1994 pełni funkcje radnego Rady Gminy. W latach 2002-2006 był Przewodniczący Rady Gminy. Pan Witold inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych w społeczności lokalnej.

W kategorii Kultura, nagrodzono pana Antoniego Chuchlę z Niebylca. Pan Antoni zawodowo pełni funkcję sekretarza Gminy. Od lat angażuje się w życie kulturalne Gminy Niebylec. Jest autorem wielu książek poświęconych Gminie Niebylec, jej organizacjom wydarzeniom, miejscowością. Jest pomysłodawcą stworzenia kwartalnika Głos Niebylca. To z jego inicjatywy powołano do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, w którym piastuje funkcję prezesa. Pasją pana Antoniego jest historia regionu, sztuka, muzyka.

W kategorii Działalność Sportowa, nagrodzono pana Mariana Uryniaka z Niebylca. Pan Marian od 20 lat związany jest z Gminnym Klubem Sportowym Aramix. Był jednym z jego założycieli. W latach 90 czynnie uprawiał piłkę nożną będąc czołowym zawodnikiem klubu, gdzie występował na pozycji bramkarza. W 2000 roku po zakończeniu czynnego uprawiania sportu zaangażował się w pracę na rzecz klubu poprzez pełnienie obowiązków w jego ogromnym zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Pan Wójt przyznał jeszcze jedną nagrodę. Jest to stypendium za zdobycie Mistrzostwa Polski kadetów w piłce siatkowej, które wraz z drużyną AKS Resovia Rzeszów zdobył Dawid Jakóbski. Dawid występuje na pozycji środkowego, a przygodę z siatkówką rozpoczynał właśnie w Niebylcu. Po wręczeniu nagród nastąpił moment podpisania umowy o wzajemnej współpracy między gminą Niebylec a gminą Lipniki na Ukrainie. Bowiem na tegorocznym święcie gościliśmy delegację z Ukrainy. Dr Antoni Chuchla powiedział, że fakt podpisania umowy między gminami jest sformalizowaniem kontaktów, które od wielu lat istnieją między tymi gminami. Impulsem i pierwszą okazją, która stworzyła tę współpracę był fakt przekazania samochodu strażackiego OSP w Konieczkowej gminie Lipniki jak również przez OSP Niebylec częściowego wyposażenia strażackiego. W gminie tej reaktywowano straż pożarną i stworzono różne instytucje społeczne. Umowa o partnerskiej współpracy zakłada porozumienie w sferze kulturalnej, sportowej, gospodarczej, społecznej, wymianę młodzieży mówił dalej pan Chuchla. Umowę ze strony ukraińskiej podpisał Eugeniusz Dorosz wójt tej gminy a ze strony gminy Niebylec Zbigniew Korab.

W dalszej części sceną zawładnęły Baciary. Góralez Podhala i zanim jeszcze zaczęli grać i śpiewać wśród publiczności rozległy się brawa. Rozbawiły publiczność, która razem z nimi śpiewała największe przeboje tej grupy: "Tak się bawią ludzie", "Żyje się raz", "Zostań tu ze mną na zawsze" czy ?Oczy zielone? oraz wiele innych piosenek zagranych w klimacie typowo góralskim. Chłopaki z góralskim temperamentem dali z siebie wszystko aby zadowolić tłumy ludzi którzy przyszli na koncert. Tuż po występie rozpoczął się festyn z zespołem Seven, który zakończył się po północy. Konferansjerkę prowadziła Agnieszka Cynar z GOK Niebylec, było mnóstwo atrakcji dla dzieci: byk rodeo, bumerang, zjeżdżalnie, bokser itp. Można było nabyć książkę I Tom Rocznika Niebyleckiego, kupić obrazy u pana Edwarda Gadziny oraz biżuterie u pani Agnieszki Szewczyk. Ogródki gastronomiczne zapewniła firma agamix z Krakowa, która w ramach wyłączności na imprezie zasponsorowała nam w całości koncert zespołu Baciary. Dziękujemy. Myślę, że impreza należała do wyjątkowo udanych. Agata Sołtyńska