Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Głos Niebylca - informacje

Głos Niebylca

pierwszyPierwszy numer gazety lokalnej „Głosu Niebylca” ukazał się w marcu 1994 roku, powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Zarządu Gminy w Niebylcu. Powołano grupę redakcyjną w skład której weszli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej . Głównym celem powołania czasopisma była dokumentacja i rejestracja wydarzeń kulturalnych, gospodarczych i społecznych. Pierwszy numer powstał na zwykłej kopiarce, przy wykorzystaniu różnych maszyn do pisania co zróżnicowało jakość druku i format czcionki., była to tzw. manufaktura. Sporo problemów stanowiły też fotografie, które trzeba było kserować, wycinać, pomniejszać i powiększać. Projekt winiety tytułowej wykonał Marian Kowal, kolejny Helena Sołtys, następnie zaczęto współpracę z Wiesławem Plezią, grafikiem, malarzem, który był również publicystą i redaktorem gazety

„ Nad Wisłokiem” Ostatecznego wyboru dokonano na jednym z zebrań.

Od tamtej pory wygląd winiety się nie zmienił. Przy tworzeniu pierwszych numerów pracowali w większości nauczyciele: Bronisława Mroczka, Danuta Przyboś, Helena Sołtys, Władysław Rzeszutek, pracownicy urzędu: Antoni Chuchla, Stanisław Telesz, przedstawicielka Kół Gospodyń Wiejskich Maria Cynar, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej Bogumiła Wojtaszek oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury: Wiktor Bochenek, Renata Kozdraś, Marian Kowal. Redagowanie gazety odbywało się na zasadzie pracy społecznej.

Podczas tworzenia kolejnych numerów zaczęto współpracować z innymi wydawcami, korzystać z ich rad i doświadczenia. Kolejne numery składane i łamane były przez Wiesława Plezię, w prywatnej pracowni poligraficznej w Strzyżowie. W 1997 r. Głos Niebylca jest kwartalnikiem o składzie komputerowym z ilustracjami czarno – białymi drukowanym w pracowni poligraficznej w Urzędzie Miasta w Strzyżowie. Nakład wynosił 400 egzemplarzy. Objętość zmieniała się w zależności od ilości zgromadzonych materiałów (od 16 do 32 stron) w chwili obecnej nakład wynosi 350 egzemplarzy. W roku 2002 wydrukiem gazety zajmuje się „Chemigrafia” w Krośnie. W marcu 2003 roku ukazuje się po raz pierwszy numer gazety z kolorowymi okładkami z okazji zbliżającego się jubileuszu – 10 –lat istnienia, później gazetę zdobią także kolorowe wkładki. W tym roku „Głos Niebylca” obchodzi 20 –lat swojego istnienia. Chociaż przez ten okres przechodzi wiele zmian to dziś może pochwalić się dobrym poziomem wydawniczym; dobrym jakościowo papierem, kolorowymi zdjęciami, sporą objętością i różnorodnością treści co sprawiło, że posiada stałych czytelników. Głos Niebylca wypracował też stałe rubryki: np. „Gmina Informuje”. w której przedstawiane są informacje o pracach urzędu gminy, „Twarze Gminy”, gdzie prezentowane są sylwetki osób, które zdobyły autorytet i swoją działalnością zasłużyły się dla społeczności, strony z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, są zamieszczane wywiady i relacje z okolicznościowych uroczystości. Przedstawiona jest działalność społeczna różnych organizacji, czy instytucji szkół czy jednostek straży. Gazeta stała się miejscem, w którym odbywają się debiuty literackie np. Edyty Pietrasz, Bronisławy Fijałkowskiej czy Mieczysława Łypa, a także ostatnio Marzeny Bobek, Iwony Sikory, Urszuli Rędziniak.

 Publikuje się wspomnienia z lat wojny i okupacji, artykuły z zakresu przeciwdziałania nałogom, przypomnienia rolnicze, przepisy kulinarne i inne informacje bardzo przydatne w codziennym życiu. Zespół redakcyjny utworzony społecznie składa się głównie z przedstawicieli różnych środowisk: kultury, oświaty, organizacji społecznych, pracowników urzędu i instytucji. Przez kolejne lata przy tworzeniu numerów gazety pracowali lub nadal pracują; Jadwiga Mnich, Katarzyna Pięciak ,Bronisława Fijałkowska, Teresa Sierżęga – Nowosad, Zbigniew Wolwowicz, Grzegorz Smela, Zbigniew Pięciak, Marian Polewczak, Mirosław Lenart, Ludwik Kozimor, Antoni Baszak, Zbigniew Pięciak, Maria Znamirowska, Małgorzata Krupa, Agata Sołtyńska. W chwili obecnej wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Od 2009 r. składem i łamaniem zajmuje się Agata Sołtyńska, korektą Bogumiła Wojtaszek i Helena Sołtys. Obszarem rozpowszechniania czasopisma jest gmina Niebylec, Strzyżów i okolice. Pojedyncze egzemplarze wysyłane są do zaprzyjaźnionych placówek, z którymi na stałe współpracujemy. Mamy także kontakt z polonią zagraniczną. Egzemplarze wysyła się obligatoryjnie do placówek naukowych. Uniwersytety: Warszawski, Rzeszowski, także Instytut Badań Prasoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolportażem zajmuje się Agata Sołtyńska z GOK Niebylec poprzez wybrane punkty na terenie gminy.

adres redakcji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

Wiktor Bochenek
Antoni Chuchla
Bogumiła Wojtaszek
Agata Sołtyńska
Renata Kozdraś
Katarzyna Pięciak

Bronisława Fijałkowska

20 LAT „GŁOSU NIEBYLCA”

 

„Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień” - chciałoby się zanucić, nawiązując do znanej piosenki i przeglądając lokalną gazetę „Głos Niebylca”. Pewnie wielu osobom trudno jest uwierzyć, że od tak wielu lat ukazuje się miejscowy kwartalnik. Wcale niełatwo jest wydawać gazetę. Trzeba wysiłku wielu osób i finansowego wsparcia, by można było przeglądać szeleszczące kartki. 24 października odbyły się uroczyste obchody 20-lecia „Głosu Niebylca”. Wśród zaproszonych na jubileusz gości znaleźli się przedstawiciele władz powiatu i gminy z wójtem Zbigniewem Korabem na czele, reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji, m.in. DK „Sokół” w Strzyżowie, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, redakcji „Wagi i miecza” w Strzyżowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia KGW w Niebylcu. Nie mogło zabraknąć literatów, których utwory niejednokrotnie ukazywały się na łamach „Głosu Niebylca” i oczywiście osób wchodzących w skład redakcji miejscowej gazety. Gościem specjalnym była poetka i malarka Uta Przyboś. Uczestnicy uroczystości zostali powitani przez Agatę Sołtyńską oraz zespół „Cajmery”. Następnie głos zabrał dyrektor GOK-u Wiktor Bochenek.

Później Renata Kozdraś zaprosiła wszystkich w sentymentalną podróż w czasie. Prezentacja multimedialna, którą zaprezentowano, przybliżyła zmiany, jakie przeszedł „Głos Niebylca” w ciągu minionych dwudziestu lat. Pierwszy numer gazety lokalnej „Głosu Niebylca” ukazał się w marcu 1994 roku, powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Zarządu Gminy w Niebylcu. Powołano grupę redakcyjną w skład której weszli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej. Głównym celem powołania czasopisma była dokumentacja i rejestracja wydarzeń kulturalnych, gospodarczych i społecznych. Pierwszy numer powstał na zwykłej kopiarce, przy wykorzystaniu różnych maszyn do pisania, co zróżnicowało jakość druku i format czcionki. Sporo problemów stanowiły też fotografie, które trzeba było kserować, wycinać, pomniejszać i powiększać. Projekt winiety tytułowej wykonał Marian Kowal, kolejny Helena Sołtys. Następnie zaczęto współpracę z Wiesławem Plezią, grafikiem, malarzem, który był również publicystą i redaktorem gazety „Nad Wisłokiem”. Przy tworzeniu pierwszych numerów pracowali w większości nauczyciele: Bronisława Mroczka, Danuta Przyboś, Helena Sołtys, Władysław Rzeszutek, pracownicy urzędu: Antoni Chuchla, Stanisław Telesz, przedstawicielka Kół Gospodyń Wiejskich Maria Cynar, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej Bogumiła Wojtaszek oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury: Wiktor Bochenek, Renata Kozdraś, Marian Kowal. Redagowanie gazety odbywało się na zasadzie pracy społecznej. Podczas tworzenia kolejnych numerów zaczęto współpracować z innymi wydawcami, korzystać z ich rad i doświadczenia. Późniejsze numery składane i łamane były przez Wiesława Plezię w prywatnej pracowni poligraficznej w Strzyżowie. Od 1997 r. „Głos Niebylca” był kwartalnikiem o składzie komputerowym, z ilustracjami czarno – białymi drukowanym w pracowni poligraficznej w Urzędzie Miasta w Strzyżowie. Nakład wynosił 400 egzemplarzy. Objętość zmieniała się w zależności od ilości zgromadzonych materiałów (od 16 do 32 stron). W chwili obecnej nakład wynosi 350 egzemplarzy. Od 2002 roku wydrukiem gazety zajmuje się „Chemigrafia” w Krośnie. W marcu 2003 roku ukazał się po raz pierwszy numer gazety z kolorowymi okładkami z okazji zbliżającego się jubileuszu 10-lecia istnienia, później gazetę zaczęły zdobić także kolorowe wkładki. Przez okres 20 lat „Głos Niebylca” przechodził wiele zmian – stwierdziła Agata Sołtyńska, która przedstawiła obecny stan czasopisma. Dziś gazeta może pochwalić się wysokim poziomem wydawniczym, dobrym jakościowo papierem, kolorowymi zdjęciami, sporą objętością i różnorodnością treści, co sprawia, że posiada stałych czytelników. Lokalne czasopismo wypracowało też stałe rubryki, np.: „Gmina Informuje”, w której przedstawiane są informacje o pracach urzędu gminy, „Twarze Gminy”, gdzie prezentowane są sylwetki osób, które zdobyły autorytet i swoją działalnością zasłużyły się dla społeczności, a także strony z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.

W gazecie są zamieszczane wywiady i relacje z okolicznościowych uroczystości, przedstawiana jest działalność społeczna różnych organizacji czy instytucji, szkół, jednostek straży. W „Głosie Niebylca” swój debiut literacki mieli np. Edyta Pietrasz, Bronisława Fijałkowska czy Mieczysław Łyp, a także ostatnio Marzena Bobek, Iwona Sikora, Urszula Rędziniak. W czasopiśmie publikuje się wspomnienia z lat wojny i okupacji, artykuły z zakresu przeciwdziałania nałogom, przypomnienia rolnicze, przepisy kulinarne i inne informacje bardzo przydatne w codziennym życiu. Zespół redakcyjny utworzony społecznie składa się głównie z przedstawicieli różnych środowisk: kultury, oświaty, organizacji społecznych, pracowników urzędu i instytucji. Przez kolejne lata przy tworzeniu numerów gazety pracowali lub nadal pracują: Jadwiga Mnich, Katarzyna Pięciak, Bronisława Fijałkowska, Teresa Sierżęga – Nowosad, Zbigniew Wolwowicz, Grzegorz Smela, Zbigniew Pięciak, Marian Polewczak, Mirosław Lenart, Ludwik Kozimor, Antoni Baszak, Zbigniew Pięciak, Maria Znamirowska, Małgorzata Krupa, Agata Sołtyńska. W chwili obecnej wydawcą „Głosu Niebylca” jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Od 2009 r. składem i łamaniem zajmuje się Agata Sołtyńska, korektą Bogumiła Wojtaszek i Helena Sołtys. Obszarem rozpowszechniania czasopisma jest gmina Niebylec, Strzyżów i okolice. Pojedyncze egzemplarze wysyłane są do zaprzyjaźnionych placówek, z którymi gazeta współpracuje na stałe. Gazeta ma także kontakt z polonią zagraniczną. Egzemplarze wysyła się obligatoryjnie do placówek naukowych: Uniwersytetów Warszawskiego i Rzeszowskiego, a także Instytutu Badań Prasoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolportażem zajmuje się Agata Sołtyńska z GOK w Niebylcu poprzez wybrane punkty na terenie gminy. Jubileuszowe spotkanie było okazją, by podziękować wielu osobom zaangażowanym w prace nad powstaniem kolejnych numerów niebyleckiej gazety. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Antoni Chuchla, Małgorzata Krupa, Bronisława Fijałkowska, Helena Sołtys, Bogumiła Wojtaszek, Mirosław Lenart, Wiesław Plezia.

Redakcja „Głosu Niebylca” odebrała pamiątkowe dyplomy, gratulacje i kwiaty m.in. od władz gminnych, GBMiG Strzyżów, Domu Kultury „Sokół”. Wszyscy życzyli lokalnemu czasopismu wielu czytelników i kolejnych jubileuszy. Smakowite potrawy, które zdobiły szwedzki stół, przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Niebylcu.

Cecylia Machoś

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Niebylec, dnia 21-01-2019 Zaproszenie! Starostwo Powiatowe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zapraszają na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie  na Przegląd Zespołów Tanecznych

Niebylec, dnia 21-01-2019 Zaproszenie!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie  na Ferie Zimowe

Niebylec, dnia 12-01-2019 NOWOROCZNY KONCERT - NIEBYLEC 2019   Kolędy śpiewamy w radosnym okresie narodzenia Pańskiego. Wraz z pasterzami pochylamy się nad żłóbkiem małego Jezusa,…

Oglądaj cały artykuł
Koncert Noworoczny

Niebylec, dnia 02-01-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie  na Koncert Noworoczny

Niebylec, dnia 22-12-2018 r. Życzenia ! Czytaj więcej

Oglądaj cały artykuł
Życzenia

Niebylec, dnia 11-12-2018 Świąteczny Kiermasz 2018 rok Grudzień jest miesiącem kiedy szał zakupów już trwa więc w poszukiwaniu wymarzonych prezentów i ozdób warto wstąpić na…

Oglądaj cały artykuł
Świąteczny Kiermasz 2018 rok

Niebylec, dnia 28-11-2018 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Kiermasz Świąteczny

Niebylec, dnia 28-11-2018 Spotkanie poetyckie ph. „Pamiętamy”   „NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ, TRACI SUMIENIE”  Z. Herbert Sala Gminnego Ośrodka Kultury w listopadowy wieczór wypełniła się osobami,…

Oglądaj cały artykuł
Spotkanie poetyckie ph. „Pamiętamy”

Niebylec, dnia 27-11-2018 XV NIEBYLECKIE IMPRESJE JAZZOWE   Jazz jest nie tylko wysmakowaną ale i popularną formą muzyki. Gwarantuje rozrywkę na wysokim poziomie i nieustannie…

Oglądaj cały artykuł
XV NIEBYLECKIE IMPRESJE JAZZOWE

Niebylec, dnia 23-11-2018 LITERATURA I DZIECI „NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI”   Tradycyjnie już od kilkunastu lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbywa się konkurs dla dzieci…

Oglądaj cały artykuł
Literatura i Dzieci

GOK Niebylec tel 17 277 30 30