Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Grupa Spojrzenie

GRUPA SPOJRZENIE

Grupa „Spojrzenie” – Klub Miłośników Poezji – rok 2010

 

Grupa zawiązała się w marcu 2009 r. Zespołem opiekuje się Renata Kozdraś. Tworzą ją młodzi ludzie, którzy czytają poezje, próbują sami ją tworzyć, których interesuje ciekawy, dobry tekst literacki do zaprezentowania swoich uczuć i emocji.
W prezentowanych programach słowno - muzycznych odnajdują chwile zadumy, wydobywają głębie duszy, otwierają oczy na świat starając się zauważyć to co ważne w naszym życiu.

Prezentacja osób

Podczas roku działalności udało się zaprosić mieszkańców naszej gminy na kilka takich spotkań m.in.: z Edytą Pietrasz i jej twórczością (25.09.2009), z wierszami i autorami zbiorku "Niebylec słowem malowany" (04.12.2009), wieczór świąteczny pt. "Pójdźmy za naszą gwiazdą" (17.01.2010), który później został przedstawiony (we fragmentach) na Koncercie Noworocznym (24.01.2010). Ostatnie programy, przy udziale zespołu "Aquesai" z Blizianki pod kierunkiem Leszka Stanisławczyka, to poezja i piosenki krążące tematycznie "Wokół Miłości" (21.03.2010) oraz program słowno - muzyczny pt. „Z oddechem życia" (18.06.2010), udział w finisażu wystawy fotograficznej i spotkaniu autorskim z Mieczysławem A. Łypem (8. 10.2010) oraz z repatriantem z Kazachstanu – Anatolem Diaczyńskim , a także twórczością Wiktora Bochenka (26.11.2010).

 

Obecnie grupę tworzą :
Ola Szurlej - Gwoźnica Górna
Edyta Jakóbska - Gwoźnica Dolna
Łukasz Lenart - Konieczkowa
Patrycja Fijałkowska - Niebylec
Karina Janusz - Baryczka
Karolina Ćwiąkała - Gwoździanka
Mariusz Rędziniak (oprawa muzyczna) – Gwoździanka

Wcześniej do grupy należeli również:
Angelika Walus z Gwoźnicy Górnej, Elżbieta i Krystian Gruba z Niebylca, Michał Loch z Jawornika, Aleksandra Chuchla z Niebylca i Rafał Materna z Babicy.

ROK 2011 Grupa teatralna „Spojrzenie”

Grupa rozrasta się do dwudziestu osób, które przygotowują premierę nietradycyjnego widowiska jasełkowego. Odbywa się ona 16 stycznia w GOK w Niebylcu. Na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Lutczy widowisko jasełkowe odegrane zostaje w Domu Strażaka w Lutczy dnia 30 stycznia . Obsada wygląda następująco: Aleksandra Szurlej – diabeł, anioł ,Patrycja Fijałkowska– anioł, Karina Janusz – anioł, Justyna Fijałkowska – aniołek, Łukasz Lenart – Lucyfer, Tomasz Szurlej – Herod, Edyta Jakóbska – diabeł, śmierć, Karolina Ćwiąkała – diabeł, dziadek Władek, Maciej Wnęk – jednoręki bandyta, Joanna Szeniak – tato, Justyna Wnęk – mama, Justyna Wolan - Natalka, Adam Abeed – Kuba, Joanna Szpiech – Maryja, Kamil Samsel – Józef, Artur Szlachta – król, Damian Jastrzębski – król, Adrian Lubas – król, Kamil Stochła – klawisze, Ewa Gołda i Anna Gołda - wokal, Mariusz Rędziniak –gitara, Arkadiusz Dobosz – bębny, Janusz Rak – akustyk, Mateusz Kudła – obsługa techniczna.
Grupa prezentuje się w okrojonym składzie w Koncercie Noworocznym w hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Niebylcu dnia 23 stycznia. Trwają próby programu estradowo – kabaretowego pt. „O kobietach, nie tylko dla kobiet”, który prezentowany jest 26 marca w GOK w Niebylcu, a następnie 28 kwietnia w budynku parafialnym w Połomi.
Z tym programem grupa bierze udział w Przeglądzie Twórczości Animatorów Kultury „Ptak” w Krośnie dnia 21czerwca, a później bo 3 września w mitingu grup AA „Życie” i Al. – anon „Nadzieja” w DK „Sokół” w Strzyżowie. 23 października program pokazany zostaje w czasie Jubileuszu 65- lecia KGW w Zgłobniu.
W tym czasie trwa praca nad przygotowaniem koncertu, który jest dedykowany Janowi Pawłowi II pt. „Pamiętamy”. Pierwszy raz jest on prezentowany 6 maja w GOK w Niebylcu, 13 maja w Domu Parafialnym w Połomi, a 20 maja w Domu Ludowym w Gwoźnicy Górnej.

Rok 2012

6. stycznia w GOK w Niebylcu prezentujemy widowisko jasełkowe z małymi zmianami
i w nieco innym składzie :
1. Aleksandra Szurlej – diabeł, anioł
2. Mariola Stanisławczyk – anioł,
3. Patrycja Fijałkowska – anioł,
4. Justyna Fijałkowska – aniołek
5. Łukasz Lenart – Lucyfer
6. Ireneusz Organ – Herod
7. Edyta Jakóbska – diabeł, śmierć
8. Karolina Ćwiąkała – diabeł, dziadek Władek,
9. Maciej Wnęk – jednoręki bandyta,
10. Mateusz Gorzynik – tato,
11. Justyna Wnęk – mama,
12. Justyna Wolan - Natalka,
13. Adam Abeed – Kuba,
14. Aleksandra Domaradzka – Maryja,
15. Kamil Samsel – Józef,
16. Artur Szlachta – król,
17. Damian Jastrzębski – król,
18. Adrian Lubas – król
19. Kamil Stochła – klawisze,
20. Ewa Wójcik lub Kinga Pięciak– wokal
21. Renata Kozdraś – opiekun grupy.

• - 22 stycznia - grupa teatralna wzięła udział w XXII Przeglądzie Teatrów Jasełkowych
w Głogowie Małopolskim.
• - 10 marca – prezentowany jest program kabaretowy „O kobietach, nie tylko dla kobiet”
w GOK w Niebylcu,
• - 1 maj – organizujemy koncert „Pamiętamy” z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w GOK w Niebylcu,
• - 30 czerwca – udział w spotkaniu ph. „Zakątki naszej gminy w literaturze i fotografii” w GOK Niebylec,
• - 5 sierpnia – prezentacja programu kabaretowego „ O kobietach, nie tylko dla kobiet” w OSP w Lutczy,
• - 6 wrzesień – udział w sesji literackiej poświęconej twórczości Juliana Przybosia i Wilhelma Macha w ZS w Niebylcu,
• - 14 wrzesień – spotkanie z poetką i malarką Utą Przyboś oraz promocja zbiorku pt. „Stopień”
w czytelni GBP w Niebylcu,
• - 19 październik – spotkanie autorskie poetki Edyty Pietrasz i promocja zbiorku „Pod baldachimem słowa” z Baryczki w GOK w Niebylcu,
• -16 listopad – oprawa muzyczna spotkania z pisarzem Anatolem Diaczyńskim – repatriantem ze wschodu i jego książką pt. „Tętent koni przez wieki”.
• - 2 grudnia – udział w spotkaniu autorskim i promocja książki pt. „Na skrzydłach nadziei” Urszuli Rędziniak ze Strzyżowa,
• 14 grudnia – udział Ireneusza Organa w finale konkursu poezji religijnej „Poetyckie boże uniesienie” w Sędziszowie Małopolskim - z wyróżnieniem.

Rok 2013
• 25.01.2013r. – Występ grupy kolędniczej –„Hej kolęda” w parafii w Wyżnem na zaproszenie tamtejszego ks. proboszcza Piotra Fortuny.
• 27.01.2013r. – Udział z programem „Hej kolęda” w I Przeglądzie Grup Kolędniczych
i Widowisk Jasełkowych w Lutczy.
• 29.04.2013r. – Udział w Koncercie dedykowany Janowi Pawłowi II w Kościele Parafialnym w Niebylcu.
• 28.06.2013r. – „Wieczór z poezją” , spotkanie z twórczością; Edyty Pietrasz, Marzeny Bobek, Julii Kowalskiej oraz Uty Przyboś, Urszuli Rędziniak i Iwony Sikory.
• 5.10.2013r. –Występ kabaretowy podczas Jubileuszu 100-lecia KGW w Lutczy.
• 25.10.2013r. – Udział w spotkaniu autorskim Urszuli Rędziniak w MGBP w Strzyżowie – prezentacja utworów autorki.
• 5.12.2013r. – Udział w spotkaniu autorskim W. Bochenka i prezentacja utworów ze zbiorku „Rodzina w kręgu słowa” w WDK w Rzeszowie.
• 15.12.2013r. – Prezentacja utworów Urszuli Rędziniak na spotkaniu autorskim w Domu Ludowym w Gwoźnicy Górnej .

ROK 2014

Grupę tworzą : Aleksandra Szurlej, Patrycja Fijałkowska, Edyta Jakóbska, Karolina Ćwiąkała, Aleksandra Domaradzka, Natalia Bober, Julia Kowalska, Dominika Strzała, Marlena Kudła, Kinga Janusz, Marzena Bobek , Ireneusz Organ, Maciej Wnęk, Artur Szlachta, Bartosz Siciak, Jan Kowalski.

• 19.01. 2014r. – Udział w II Przeglądzie Grup Kolędniczych i Teatrów Jasełkowych w Lutczy.
• 26.02.2014r. – Prezentacja części artystycznej na spotkaniu autorskim Marty Zdrady i Wiktora Bochenka w MGBP w Strzyżowie, promocja zbiorku wierszy „Rodzina w kręgu słowa”.
• 6.03.2014r. – Udział w podobnym spotkaniu z częścią artystyczną opartą na zbiorku „Rodzina w kręgu słowa” w GOK w Niebylcu.
• 28.03.2014r. – Udział w konkursie poezji śpiewanej i recytowanej ph. „Pamiętamy” z okazji kanonizacji Jana Pawła II w GOK w Niebylcu.

Rok 2015

11.01.2015r. – Premiera przedstawienia pt. „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa
w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu, w obsadzie;
1. Karolina Ćwiąkała – Ebenezer Scrooge
2. Artur Szlachta – siostrzeniec Fred
3. Edyta Jakóbska –żona siostrzeńca, Duch I
4. Joanna Sołtys – Duch Marley, Duch III
5. Ireneusz Organ –Fezzwig, Duch II, Dłużnik
6. Patrycja Piwko – mały Ebenezer, mały Tim
7. Maciej Wnęk – kancelista Bob, młody Ebenezer
8. Natalia Bober – żona Boba, ukochana Ebenezera
9. Katarzyna Janusz – córka Boba, kolędnik, pan, chłopiec
10. Katarzyna Krok – córka Boba, pan, chłopiec
11. Amelia Wiącek – córka Boba Marta, pan, siostra Ebenezera Fan
12. Ola Domaradzka – żona Fezzwiga, żona dłużnika
oraz w obsłudze technicznej przy światłach; Marlena Kudła i Dominika Strzała, a przy dźwięku Kamil Stochła.

25.01.2015r. – Udział w III Przeglądzie Grup Kolędniczych i Widowisk Jasełkowych w Lutczy
z „Opowieścią wigilijną”.
20.03.2015r. – Udział w konkursie poezji recytowanej i śpiewanej dedykowany Janowi Pawłowi II
pt. „Pamiętamy” w GOK –u w Niebylcu.
10.04.2015r. – Spotkanie autorskie i promocja zbiorku wierszy „Na serwecie złotej dłoni” Edyty
Pietrasz w GOK Niebylec– recytacja wybranych utworów autorki.
30.05.2015r. – Udział grupy „Spojrzenie” ze scenką kabaretową w Jubileuszu 30 - lecia
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.
13.12.2015r. – Prezentacja przedstawienia pt. „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa
w Domu Strażaka w Połomi, z małymi zmianami w obsadzie :
1. Karolina Ćwiąkała – Ebenezer Scrooge
2. Eryk Trojanowski– siostrzeniec Fred, pan
3. Edyta Jakóbska –żona siostrzeńca, Duch I
4. Joanna Sołtys – Duch Marley, Duch III
5. Ireneusz Organ –Fezzwig, Duch II, Dłużnik, pan
6. Krystian Wiśniowski – mały Ebenezer, mały Tim
7. Maciej Wnęk – kancelista Bob, młody Ebenezer,pan
8. Natalia Bober – żona Boba, ukochana Ebenezera
9. Kinga Gorczyca – córka Boba, kolędnik, przyjaciel Dick
10. Patrycja Wiśniowska– córka Boba, kolędnik
11. Magdalena Hadam– córka Boba Marta, pan, siostra Ebenezera Fan, kolędnik
12. Ola Domaradzka – żona Fezzwiga, żona dłużnika
13. oraz przy dźwięku Kamil Stochła.

20.12.2015r. - Prezentacja przedstawienia pt. „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu.
ROK 2016
6.01.2016r. - Prezentacja przedstawienia pt. „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa
w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu.
22.04.2016r. – Wieczorek poetycki Marty Zdrady i promocja zbiorku „Wciąż dziewczyna”
z prezentacją utworów autorki w wykonaniu grupy „Spojrzenie” w GOK w Niebylcu.
29.04.2016r. - Występ premierowy programu kabaretowego dla dorosłych pt. „Pimpuś zdechł, Jerzyk nie pije, a Dziubasowa przytyła…..” w GOK w Niebylcu, z udziałem: Edyty Jakóbskiej, Karoliny Ćwiąkały- Barć, Macieja Wnęka, Ireneusza Organa, Artura Szlachty i Eryka Trojanowskiego.
3.06.2016r. - Program kabaretowy dla dorosłych pt. „Pimpuś zdechł, Jerzyk nie pije,
a Dziubasowa przytyła…..” podczas „Nocy Bibliotek” w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie z udziałem Ewy Wójcik ( piosenki).
11.06.2016r. - Program kabaretowy dla dorosłych pt. „Pimpuś zdechł, Jerzyk nie pije,
a Dziubasowa przytyła…..” podczas „ Dnia Matki” w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku z udziałem Justyny Olak ( piosenki).

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Niebylec, dnia 16-05-2019 Zaproszenie!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie - Święto Rodziny

Niebylec, dnia 17-04-2019 Wesołych Świąt

Oglądaj cały artykuł
Wesołych Świąt 2019

Niebylec, dnia 17-04-2019 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.   W piątek 12 kwietnia br w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu po raz kolejny odbył się Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła Artystycznego.…

Oglądaj cały artykuł
Kiermasz Świąteczny 2019

Niebylec, dnia 12-04-2019 Finisaż wystawy Zygmunta Zabłyszcza.   W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbył się finisaż wystawy malarstwa…

Oglądaj cały artykuł
Finisaż wystawy Zygmunta Zabłyszcza

Niebylec, dnia 05-04-2019 GEN. STANISŁAW MACZEK – PATRON HUFCA ZHP RZESZÓW.   31 marca 2019 r. Hufiec ZHP Rzeszów świętował nadanie kampanii patrona gen. Stanisława…

Oglądaj cały artykuł
GEN. STANISŁAW MACZEK – PATRON HUFCA ZHP RZESZÓW

Niebylec, dnia 27-03-2019 XV GMINNY KONKURS INSCENIZACJI O ZDROWIU.   Zdrowie to najwyższa wartość człowieka. Jest największym skarbem i dlatego powinno się je szanować i…

Oglądaj cały artykuł
XV GMINNY KONKURS INSCENIZACJI O ZDROWIU

Niebylec, dnia 15-03-2019 Zaproszenie!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Wystawa malarstwa Zygmunta Zabłyszcza

Niebylec, dnia 14-03-2019 Zaproszenie!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie Kiermasz Wielkanocny

Niebylec, dnia 12-03-2019 Ostatki w kobiecym wydaniu.   Przeszedł Tłusty Czwartek, a wraz z nim ostatnie dni karnawału, który kończy Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post.…

Oglądaj cały artykuł
Ostatki w kobiecym wydaniu

Niebylec, dnia 19-02-2019 Zaproszenie!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie  z okazji Dnia Kobiet

GOK Niebylec tel 17 277 30 30