Wydawnictwa

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu

Straż

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu

W roku 2005 została oddana do rąk czytelników książka pt. ?Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu? książka ta ukazała się w przededniu historycznego wydarzenia jakim jest stulecie istnienia OSP Niebylec. Oddaje hołd wielu pokoleniom niebyleckich strażaków, którzy zawsze nieśli bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym. Autorem jest Antoni Chuchla.